This awesome blogger theme comes under a Creative Commons license. They are free of charge to use as a theme for your blog and you can make changes to the templates to suit your needs.
RSS

ADOLESCENȚII ȘI PROBLEMELE LOR

      Anii de liceu reprezintă prima etapă prin care copilul se maturizează şi începe să cunoască responsabilitatea. Odată cu acest sentiment, apar noi provocări şi probleme. Vârsta de 15 ani este începutul unei lungi perioade adolescentine , rebelă şi plină de viaţă. Este vârsta încercărilor, a temerilor, a bucuriilor şi a micilor tristeţi. Punctul forte este adrenalina, iar curiozitatea de a explora şi de afla lucruri noi, caracterizează cel mai bine adolescenţii. Toţi ne întrebăm diverse lucruri şi, de cele mai multe ori, răspunsurile sunt dezamăgitoare . De aceea, preferăm să ne descoperim singuri calităţile şi defectele şi să fim independenţi. Libertatea este veşnica problemă a tinerilor.                      Nevoia de a se descurca singuri îi determină pe cei mai mulţi dintre ei să plece din sânul familiei, din diferite motive, de exemplu urmarea studiilor într-un alt oraş. Părinţii au încercat dintotdeauna să ne ferească de viaţa din afara căminului, crezând că, astfel, vor încetini maturizarea noastră, inevitabilă în cazul perceperii vieţii ca o lume reală. De mici, creştem într-o lume fantastică, perfectă, însă ireală. Odată cu contactul cu societatea, realizăm că, de fapt, trăim o viaţă dură, cu mult diferită de ceea ce ştiam noi, pe care, însă, o putem schimba prin dorinţele şi idealurile noastre.

 De ce ne înţelegem greu cu părinţii? De ce simţim că nu vor să ne asculte?
    Poate pentru că ne iubesc prea mult … poate că  nu vor să trecem prin tot greul vieţii …însă ei nu înţeleg că numai aşa putem să fim mai responsabili pentru faptele noastre. Ei greşesc prin faptul că ne protejează prea mult. Ceea ce ascund de fapt capriciile noastre, sunt doar lucruri specifice vârstei. Având de a face cu oameni noi, cu caractere diferite de ale noastre, este normal să căutăm să ne asemănăm cu cineva. Lăsând la o parte relaţiile de prietenie din familie, noi avem nevoie de adevăraţi prieteni, cărora să le împărtăşim micile secrete, marile bucurii sau tristeţi si cu care să ne distrăm. Şcoala şi prietenii se află în strânsă legătură şi sunt pricipalele motive de îngrijorare pentru părinţi. Alegerea unui prieten sau a unui grup de prieteni trebuie să fie o decizie proprie, neinfluenţabilă. Dacă părinţii consideră că unul din prietenii noştri este diferit de noi şi ne poate influenţa negativ, acest lucru nu trebuie arătat prin interzicerea întâlnirilor cu respectivul sau alte asemenea metode. Trebuie să realizăm singuri acest lucru, cu ajutorul adulţilor din preajma noastră. Dacă ei ne explică motivele bine întemeiate pentru care ar trebui să nu mai fim prieteni cu anumite persoane, atunci vom înţelege altfel situaţia.
 Şi, dacă sunt convinşi de educaţia pe care o avem, de ce ne pun la îndoială încrederea?
      Poate că neîncrederea este cea care ne împinge să le demonstrăm contrariul a ceea ce ei au crescut. Implicarea părinţilor în viaţa personală trebuie să fie atât cât le este permis. A nu se înţelege greşit… Fireşte că este necesar şi obligatoriu ca părintele să fie la curent cu ce se întâmplă, însă anumite decizii ar trebui să fie luate fără influenţa lor. Şcoala este locul unde ne petrecem majoritatea timpului, de aceea şi aici apar probleme atât pentru noi, cât şi pentru ei. Popularitatea în şcoală sau în clasă este, credem noi, un punct de sprijin în relaţiile cu cei din jurul nostru. Omul este o fiinţă socială şi simte nevoia apartenenţei la un grup. Încercăm, pe cât posibil, să fim pe placul tuturor şi să ne arătăm adevărata personalitate întotdeauna, lăsând la o parte aparenţele care, de multe ori, înşală. Respectul şi încrederea reciprocă contează foarte mult pentru un tânăr care parcurge o  nouă etapă din viaţa sa. Spiritul de colegialitate şi satisfacţia de a fi apreciat şi iubit sunt câteva dintre premisele de la care pornim. Ieşirile în oraş, întâlnirile, dezamăgirile sau bucuriile, toate sunt necesare transformării noastre ca adulţi. Micile prostioare – distracţii pentru noi - de asemenea sunt fireşti.

De ce suntem împiedicaţi să le facem?
     Cred că este un egoism nevinovat din partea lor, a celor “mari” care tânjesc după vremurile în care erau ca şi noi. În concluzie, libertatea, independenţa şi capacitatea de a lua propriile decizii, sunt valorile de la care pornesc tinerii, cu sprijinul permanent al adulţilor. De ei depinde, însă, dacă vor dezvolta aceste valori în adevărate calităţi. Relaţia părinte-adolescent poate să înceteze să mai fie caracterizată ca un conflict, numai dacă ambele părţi renunţă la orgoliu. Până atunci, fiecare se bucură de viaţă cum ştie mai bine. Un lucru este cert: părinţii îşi vor iubi întotdeauna copiii, indiferent de problemele pe care aceştia le crează.
"Scris de:Vizitiu Simona"

Absenteism şi abandon şcolar

            Abandonul şcolar reprezintă o conduită de evaziune definitivă, care constă în încetarea frecventării şcolii şi părăsirea sistemul instructiv-educativ. Această conduită este precedată de cea de absenteism.
Datorită faptului că o dată pierdută legatura cu şcoala elevului îi este din ce în ce mai greu să revină la îndatoririle avute înainte, prevenţia abandonului şcolar trebuie să funcţioneze de la primele semne. Astfel trebuie să se ia măsuri de la primele absenţe repetate  – discuţii în particular cu elevul şi apoi cu parinţii acestuia, în încercarea de a-l readuce pe calea frecventării cursurilor. Această “consiliere” se poate efectua şi în ora de dirigenţie sau în alte momente care ar permite dialogul liber, neîngrădit profesor – elev.
O parte dintre devierile comportamentale manifestate în mediul şcolar, printre care se numără şi absenteismul şi abandonul şcolar, se află în legătură cu greşelile de educaţie ale cadrelor didactice şi cu stabilirea relaţiilor incorecte între elevi. Ele pot fi prevenite printr-o organizare corectă a vieţii şi a raporturilor intraşcolare, deoarece un bun climat şcolar influenţează totdeauna pozitiv sfera emoţională a stării psihice a elevului. Educarea conştiinţei şi a conduitei morale nu e posibilă fără încredere, relaţii principiale, disciplină bună şi evitarea oricăror traume psihice. Activitatea de prevenţie a absenteismului şi abandonului şcolar este legată nu numai de igiena activităţii intelectuale, dar, în egală măsură, şi de asigurarea unei dezvoltări echilibrate a vieţii afective în cadrul relaţiilor intraşcolare. Greşelile de educaţie privind sfera afectivă, comise în perioada formării personalitaţii, întarzie maturizarea trăsăturilor pozitive de caracter şi, prin aceasta, generează deficienţe în reglarea  manifestărilor emoţionale în procesul de integrare socială. Părerea profesorului cântăreşte adesea greu, dar important este ca elevul să fie convins de lipsa unui viitor în cazul renunţării la şcoală, astfel încât schimbarea, decizia finală, să vină din interiorul acestuia. Organizarea în şcoală a unui regim de activitate disciplinată prin supraveghere şi control, prin gradarea sarcinilor, prin neadmiterea abaterilor, a dezordinii, precum şi prin cultivarea constantă a acţiunii ferme, perseverente, principiale şi prompte a colectivului de elevi, cu scopul menţinerii unui nivel ridicat de ordine şi muncă, are o mare importanţa în prevenirea situaţiilor de absenteism şi abandon şcolar. O altă soluţie ar putea fi şi crearea unor clase de adaptare, în care cei vizaţi să fie supuşi unui program diferit, mai uşor, în trepte, astfel încât să-şi dea seama în final de necesitatea continuării studiilor.
Familia are şi ea o covârşitoare importanţă în luarea acestei decizii. Ea trebuie să-l sprijine permanent pe cel care are tendinţa de abandon, să-l înţeleagă şi, cel mai important, să nu ia măsuri drastice, severe, împotriva acestuia. În anumite cazuri, chiar şi familia poate fi consiliată pentru formarea unei atitudini potrivite, pozitive, care să se aplice cu succes în astfel de situaţii. Vizita dirigintelui/consilierului şcolar acasă la elev, poate crea premisele unui dialog mai liber, unei relaţii mai apropiate, bazate pe sinceritate şi încredere reciprocă. Sporirea numărului de activităţi comune şcoală – familie, realizarea unor proiecte împreună, sunt foarte importante pentru ca elevul să înţeleagă că ambele instituţii – atât şcoala, cât şi familia – actionează doar în interesul său. Multe studii au ajuns la concluzia că diminuarea abandonului şcolar se poate face prin îmbunătăţirea parteneriatului şcoală – familie. În unele şcoli se recurge chiar la asigurarea mijlocului de transport necesar elevului pentru a ajunge la şcoală.
Prevenţia devianţei în mediul şcolar, determinată de: insuficienta pregătire anterioară a elevului în procesul instructiv-educativ, de defecte in organizarea regimului de zi, de conflicte relaţionale, de reacţii afective, este perfect posibilă cu ajutorul unui consilier şcolar bine pregătit.
 "
Scris de:Amarandei Lavinia"
 
Consumul de droguri în rândul adolescenţilor (elevilor de liceu) reprezintă o problemă cu care se confruntă întreaga societate. Deşi legea statului român interzice traficul şi consumul de droguri această problemă pare să fie fără soluţie.
Având în vedere faptul sunt foarte multe persoane plecate în străinatate la muncă, copiii acestora rămân fie în grija bunicilor sau a rudelor apropiate fie în grija diferitelor persoane.
Din acest motiv consider că astfel de tineri se pot afla în situaţii de risc pentru începerea consumului de alcool şi/sau droguri.
O altă problemă ar fi deschiderea de weed shop-uri, la produsele cărora au acces elevii pentru că vânzătorii, doar pentru a-şi vinde marfa nu ţin const de faptul ca majoritatea elevilor nu au  împlinit vârsta de 18 ani. Sunt chiar capabili ca la început să facă reduceri, eventual să dea produse pe datorie  sau în schimbul a diferitelor obiecte ( telefoane mobile, parfumuri, haine de firma etc) ştiind că  vor deveni pe viitor clienţi fideli. Au fost cazuri în care elevii, pentru aş-i  satisface dependenţa au ajuns să jefuiască, să fure din propria casa sau să facă lucruri mai grave.
Aceştia pot consuma etnobotanice/alcool/droguri, fie în timpul liber fie în timpul orelor de curs. Adesea o influenţă majoră o are anturajul, care de obicei, se formează la şcoală, dar sunt şi elevi care consumă astfel de produse din curiozitate sau din cauza unor probleme familiale ( divorţ, certuri în famile, plecarea părinţilor în străinatate etc).
Cel mai grav lucru este că deşi numărul elevilor care consumă etnobotanice/droguri/alcool este tot mai mare, nu se iau destule măsuri pentru a se rezolva această problemă care afectează atât consumatorii cât şi întreaga societate.
Acestea fiind supuse, cred că este necesară luarea unor măsuri care sa rezolve problema cu care se confruntă întreaga societate.
 "Scris de:Tiron Ozana"


                  Consumul de droguri reprezinta o problema de mare importanta si complexitate pentru noi toti. El semnifica o speranta sau o provocare pentru tineri, o problema serioasa pentru parinti si pedagogi si un semnal de alarma pentru societate. Adolescenta este varsta la care aparea nevoia de identificare, de a se gasi si intelege pe sine si pe cei din jur. Este varsta experientelor personale, varsta cautarii coordonatelor proprii sufletului si corpului, varsta descoperirii dimensiunilor realitatii.Drogul are de multe ori forma unei astfel de experiente, care reuneste: curiozitatea, dorinta de a incerca ceva nou, de a experimenta totul, dorinta de a-si ridica performantele intelectuale si chiar dorinta de a fi modern pur si simplu. Autori americani care au studiat fenomenul, au demonstrat ca exista o adevarata "foame" de a descoperi si cunoaste realitatea inconjuratoare in toate ipostazele incitante si sensurile ei profunde.    Un alt aspect deosebit este ca drogul incepe sa fie din ce in ce mai prezent in principalele grupuri in care se poate afla adolescentul la aceasta varsta: anturajul si scoala. Este ceea ce determina formarea unui model biopsihosocial, care este dezvoltat de interactiunea dintre factorii psihologici, de mediu si cei fiziologici.

     Astfel, schimbarile datorate dependentei trebuie interpretate prin raportarea nivelului individual la contextul sociocultural in care are loc comportamentul dependent-consum de droguri, la mediul din care face parte tanarul adolescent. Personalitatea in formare a acestuia este intr-o permanenta cautare de repere valorice, de modele si puncte de referinta. Drogul si consumatorii lui (liderii in special) pot indeplini de multe ori aceste roluri.
     Adesea, atat in mediul scolar si universitar, cat si in anturajele obisnuite, are loc un fenomen de imitatie in grup, in care adolescentii, copiindu-si "eroul", recurg la drog, si in care factorul psihologic este determinant. Orice consumator dovedeste, de asemenea, o dorinta patologica de a-si face adepti, personalitatea lui fiind neinteleasa de cei care nu au venit in contact cu drogul. Este cert insa ca, sub efectul drogului, adolescentii par a depasi dificultatile si incertitudinile si isi gasesc o iluzorie siguranta si identitate.
     Astfel, cei care cerceteaza acest fenomen spun ca halucinogenele le permit consumatorilor "sa pluteasca"; este un voiaj care ii face sa iasa din dificultatile si contradictiile cotidiene si sa se simta stapani pe situatie. Adolescenta este si varsta tensiunilor emotionale si angoaselor, aparent insurmontabile si de neinteles pentru cei din jur. De multe ori, pentru adolescentii bulversati de propriile intrebari, de barierele si agresiunile, mai mult sau mai putin reale, din exterior, drogul pare singura si cea mai buna solutie.
     In profilul psihologic al tanarului consumator domina trasaturile nevrotice, dependenta afectiva, intoleranta la frustrare, angoasele de separatie, izolarea si dependenta afectiva, iritabilitatea, timiditatea si hipersensibilitatea. Are loc o opozitie a eului impotriva lumii, pe care o considera un element agresiv, nedrept si opresiv. Solutia pe care adolescentul in cauza o gaseste pentru a rezolva aceste conflicte este retragerea intr-o lume construita, determinata si intretinuta de drog. Aceasta lume il face fericit, ii satisface instinctele primare, ii estompeaza pentru un timp conflictualitatea.
In urma unor studii s-a constatat de altfel, la consumatorii de droguri, prezenta unei stari emotionale necontrolate si demonstrative, in sensul alienarii fata de cei din jur si al unui slab control al impulsivitatii. Autocunoasterea si autodefinirea, rezolvarea propriilor probleme este limitata, pe langa acestea, si de imaturitatea cognitiva a adolescentului.

Astfel, principalii factori de risc ce pot determina consumul de droguri ar putea fi: toate tulburarile emotionale, anxietatile, depresiile, insingurarile, frustrarile si conflictele interpersonale. Faptul ca unii tineri adolescenti consuma droguri arata in continuare ca exista baraje de netrecut intre oameni si generatii. 

Sfaturi pentru parinti:

1. Cultiva o relatie bazata pe prietenie si sinceritate cu copilul tau si vei fi ferita de surprize neplacute.
2. Atentie la ceea ce consuma, deoarece unele droguri poarta alte denumiri fata de cele reale, administrarea lor producand intoxicatii grave, uneori mortale.
3. Nu exista droguri tari sau droguri slabe si nici droguri bune sau rele.
4. Daca copilul tau va dori sa consume droguri, este foarte probabil ca el sa reuseasca pana la urma. Pe baza "semnelor" enumerate mai sus, depisteaza in timp util acest lucru!
5. Tu esti cea care trebuie sa-l informeze inca de timpuriu cu privire la nocivitatea drogurilor.
6. Cel mai bun lucru pe care il poti face ca parinte, este acela de a fi un exemplu. Copiii trebuie sa stie de la tine care este pericolul administrarii de medicamente, in general, fara recomandarea medicului.
7. Nu uita ca alcoolul amplifica efectele drogului.
"Scris de:Dorneanu Iuliana"
Suferinta tinerilor cauzata de consumul de alcool
        Se stie ca alcoolul, consumat in cantitati moderate este bun pentru sanatate, insa in momentul in care se intrece o limita si se ajunge la dependenta de alcool, atunci lucrurile nu mai sunt atat de limpezi. Alcoolismul este o boala care creeaza probleme de ordin psiho-emotional si care, asociat cu consumul de droguri, produce moartea. Ingrijorator este faptul ca dependenta de alcool s-a raspandit foarte mult si in randul tinerilor care, din teribilism si inconstienta, ajung sa nu mai poata fi salvati din capcana „drogului lichid”.
Cauzele si efectele alcoolismului
Pentru a putea elucida cauzele alcoolismului si efectele lui asupra comportamentului consumatorilor de alcool, trebuie plecat de la premisa ca dependenta de alcool este o boala determinata de factori genetici, psiho-sociali sau de mediu. Alcoolismul nu este cauza unei afectiuni, ci este manifestarea constienta sau nu a individului de a-si satisface nevoia de alcool indiferent de consecinte. El se caracterizeaza prin pierderea controlului asupra cantitatii de alcool. Netratata si negata, aceasta boala produce dereglari atat la nivelul gandirii si starii emotionale, cat si asupra anumitor organe: ficat, bila, inima, creier..., ajungand chiar sa fie fatala.
Consumul de alcool poate fi considerat un drog. De ce? Pentru simplu fapt ca produce dependenta fizica si psihica. Un consumator de alcool in mod excesiv nu se poate opri fara sa nu sufere stari fizice si psihice proaste: tremuraturi, varsaturi, frica, transpiratii... Toate acestea sunt cauzate de faptul ca organismul, odata obisnuit cu alcool, nu poate functiona in lipsa acestuia. Persoanele dependente de alcool au nevoie de acesta pentru a se repune in forma. Ele considera alcoolul o metoda simpla si rapida prin care isi pot schimba starea de moment, emotiile si sentimentele. Conform specialistiilor cauzele alcoolismului sunt determinate de stari psihice prin care trece individul la un moment dat. Cea mai des invocata este teama de ceva. La aceasta se mai adauga: supararea, frustrarea, bucuria, singuratatea, agresivitatea, stresul, lipsa curajului...
Alcoolul si tinerii. Cum sa-i ajutam?
Patima alcoolului, ca si drogurile, este o realitate cruda cu care se poate confrunta oricine. Problema alcoolului la adolescenti este foarte delicata si trebuie tratata cu multa seriozitate de fiecare dintre noi.
Cauzele alcoolismului in randul tinerilor sunt in mare parte aceleasi ca si la un om matur. Aceeasi stare de bucurie sau de tristete, de singuratate sau de frica, de negare sau de lipsa a curajului la care se adauga si o mare doza de teribilism si inconstienta  specifica varstei, ii face pe adolescenti sa alunece foarte usor in capcana alcoolului pierznadu-si astfel identitatea. Actul lor este de fapt o cautare a unei stari de bine (ebrietatea te scapa de orice inhibitie si te face sa te simti in largul tau), iar daca anturajul incurajeaza... atunci sigur putem afirma ca avem de-a face cu niste consumatorii de alcool in mod abuziv.
Lupta impotriva alcoolismului este foarte grea si de lunga durata. Pe cat de repede se poate cadea in patima alcoolului, pe atat de dificil este sa gasesti fagasul normal. Este adevarat ca pe acest drum nu trebuie sa fim singuri, insa de la noi trebuie sa porneasca dorinta de a renunta la alcool. Trebuie sa devenim constienti ca avem nevoie de ajutor si sa-i lasam pe cei apropiati sa ne ajute. Un adolescent care face abuz de alcool nu va recunoaste niciodata acest lucru, din contra va nega. De aceea, parintii, rudele, prietenii apropiati sunt cei care trebuie sa-l ajute. Pentru aceasta putem sa apelam la specialisti, putem sa le comunicam cat ne deranjeaza dependenta lui de alcool si ca suntem dispusi sa ii ajutati.
Lipsa responsabilitatilor poate sa impuna un asemenea stil de viata. Ideal este sa ne stabilim un obiectiv pe care sa-l urmarim si de la care, orice s-ar intampla, sa nu ne abatem. Sa ne gandim ce ne dorim de la viata si sa cantarim avantajele si dezavantajele alcoolismului.
Sfaturi:
Nu va lasati prinsi in vraja alcoolismului din care numai cu sacrificii din partea voastra si a celor din jur veti putea iesi. Fiti un consumator de alcool moderat si constient ca dependenta de alcool ucide. Viata este mult mai frumoasa fara alcool si droguri !
"Scris de:Catarau Loredana" 

Mame adolescente
Cate dintre noi isi mai amintesc de varsta adolescentei?
Era vremea marilor intrebari, a indoielilor legate de viitor, a planurilor si sperantelor. Vremea certurilor cu parintii, a dorintei de a fi independent, , liber, era vremea marilor iubiri si a marilor dezamagiri.

Este o vreme in care adolescentele au nevoie de timp pentru sine, pentru a se cunoaste, a se descoperi, a-si forma personalitatea. Este o vreme a schimbarilor fizice si psihice, in care se formeaza imaginea de sine.

Ce se intampla insa daca, printr-un concurs de imprejurari, adolescenta devine mama? Statisticile curente arata o rata destul de ridicata a sarcinilor in perioada adolescentei.

Majoritatea tinerelor care raman insarcinate la varsta adolescentei dispun de o insuficienta educatie sexuala, nu cunosc sau nu folosesc mijloace contraceptive, sau sunt, pur si simplu, victime ale unei libertati sexuale prost-intelese.

Unele dintre sarcinile survenite la adolescenta se sfarsesc printr-o intrerupere. Altele insa, sunt duse la bun sfarsit, fie din teama tinerei de a vorbi cu cineva (de multe ori adolescentele ascund parintilor faptul ca sunt insarcinate), fie din necunoasterea semnelor , caz in care fata descopera prea tarziu ca este insarcinata, fie, pur si simplu , mai rar, intr-adevar,din dorinta fetei de a avea un copil cu un barbat pe care il iubeste.
In cele mai multe dintre cazuri, sarcina este respinsa de catre mama. La aflarea vestii ca este insarcinata , prima reactie este, in general, de respingere. Din start, copilul este respins, nedorit, inoportun.

Impactul este dublu. In primul rand, adolescenta trebuie sa faca fata unei noi situatii, pentru care nu este pregatita, nici fizic, si cu atat mai putin, psihic. In al doilea rand, un lucru extrem de important este reactia familiei. Parintii fetei isi vad propriile vise legate de viitorul acesteia, spulberate, si de multe ori sunt incapabili sa faca fata unei asemenea vesti, sa ofere sustinere si intelegere. Viitoarea mama adolescenta se afla astfel intr-un dublu conflict: cu sine, cu temerile proprii legate de viitor, si cu persoanele apropiate, fiind nevoita sa faca fata reprosurilor, mustrarilor, supararii acestora.

Intraga viata a fetei se schimba din acel moment. Continuarea studiilor devine dificila, sau chiar imposibila, fata aflandu-se astfel in imposibilitate, fie si temporara, de a-si continua educatia. Cele mai multe dintre aceste tinere renunta la scoala si nu isi mai reiau niciodata studiile, fapt care prevesteste esecul profesional de mai tarziu si sentimentul ratarii personale.

O alta problema care intervine este dificultatea dobandirii propriei independente. Adolescenta este o etapa in sine catre autonomie, care in acest caz este intrerupta de venirea pe lume a unui copil. Fata se afla brusc in fata unor responsabilitati uriase, pe care trebuie sa si le asume. Calea catre sine este intrerupta de grija pe care o solicita copilul. Din acest motiv, de multe ori, mamele isi proiecteaza sentimentele de ostilitate asupra acestuia, ajungand chiar sa-l considere vinovat de faptul ca nu mai au libertatea pe care o doresc. Sunt dependente de sprijinul familiei, fiind incapabile sa se intretina pe sine si copilul, mai ales in cazul in care tatal nu isi asuma responsabilitatea care ii revine.

In plus, se produce o confuzie a rolurilor. Iesita de curand din perioada copilariei si a pubertatii, adolescenta se vede situata direct in rolul de mama, pentru care nu este pregatita, deoarece inca nu se simte femeie, cu toate atributele si calitatile feminitatii. Prin urmare, este dificil sa isi asume rolul de mama deoarece ii lipseste maturitatea necesara si echilibrul afectiv.

O alta schimbare care se produce este in planul vietii sociale. Fata isi pierde grupul de prieteni, prioritatile sale schimbandu-se. Intr-o perioada in care grupul de prieteni este extrem de important pentru un adolescent, de cele mai multe ori aceasta ramane singura. Preocuparile sale nu mai sunt aceleasi cu ale anturajului, nu mai dispune de timp si dispozitie pentru preocuparile commune adolescentilor. Se vede brusc pusa in situatia de a se adapta unui nou stil de viata, responsabil atat fata de sine , cat si fata de mica fiinta aflata intr-o totala dependenta de mama.

Nu sunt de neglijat nici schimbarile fizice care intervin, si care destructureaza imaginea de sine care inca nu este formata, afectand stima de sine a fetei si relatia cu propriul corp, in sensul neacceptarii acestuia. Cunoastem cu totii dificultatile pe care le au adolescentii societatii actuale in a se accepta ca imagine, in conditiile in care “modelele” mediatizate promoveaza un anumit stil  (fizic, vestimentar), care este preluat nedigerat de catre tineri. A nu fi in pas cu trendul este , pentru tinerii de astazi, aproape o drama, cu atat mai grava pentru adolescentele care devin mame si sunt nevoite sa faca fata schimbarilor fizice implicate de acest eveniment.

Toate acestea, creeaza, din pacate, o situatie de risc, cu care Romania se confrunta din ce in ce mai mult in ultimii ani: abandonul copiilor. Din acest motiv, exista solutii oferite de programele de consiliere si sprijin din cadrul serviciilor pentru protectia copilului, care intind o mana de ajutor mamelor adolescente, aflate in situatii de risc.

Consilierea si sprijinul mamei aflata in aceasta situatie se poate desfasura pe toata perioada sarcinii, si mai ales dupa nastere, in vederea adaptarii la noul stil de viata si sustinerii in plan financiar, psihic si moral, si a prevenirii abandonului. In paralel, si familia fetei poate beneficia de consiliere si sprijin de specialitate, in cazul in care opteaza pentru acestea, pentru a invata sa accepte  situatia si sa acorde sustinere mamei.
Venirea pe lume a unui copil, este, in orice situatie, o minune!   
"Scris de:Catarau Loredana"     


  
Riscul drogurilor pentru
 adolescenţi şi părinţi

Principalii factori de risc ce pot determina consumul de droguri în rândul adolescenţilor ar putea fi: toate tulburările emoţionale, anxietăţile, depresiile, însingurările, frustrările şi conflictele interpersonale. Faptul că unii tineri adolescenţi consumă droguri arată în continuare că există baraje de netrecut între oameni şi generaţii.

Sfaturi pentru părinţi pentru a evita problemele drogurilo în rândul adolescentului:
1. Cultivă o relaţie bazată pe prietenie şi sinceritate cu copilul tău şi vei fi ferită de surprize neplăcute.
2. Atenţie la ceea ce consumă, deoarece unele droguri poartă alte denumiri faţă de cele reale, administrarea lor producând intoxicaţii grave, uneori mortale.
3. Nu exisă droguri tari sau droguri slabe şi nici droguri bune sau rele.
4. Dacă copilul tău va dori să consume droguri, este foarte probabil ca el să reusească până la urmă pe baza "semnelor" enumerate mai sus, depistează în timp util acest lucru!
5. Tu eşti cea care trebuie să-l informeze încă de timpuriu cu privire la nocivitatea drogurilor.
6. Cel mai bun lucru pe care îl poţi face ca părinte, este acela de a fi un exemplu. Copiii trebuie să ştie de la tine care este pericolul administrării de medicamente, în general, fară recomandarea medicului.
7. Nu uita că alcoolul amplifică efectele drogului.
Statistici privind consumul de alcool
 si alte toxice la adolescenti
Abuzul de alcool si substante toxice este o realitate in randul adolescentilor si trebuie privita cu seriozitate. Centrele de preventie si control al consumului de toxice in randul adolescentilor, ofera urmatoarele informatii:
§  aproximativ 10% dintre adolescenti fumeaza pana la 15 tigarete pe zi, 20 de zile pe luna (desi procentul este in continua crestere). Tutunul are efecte nocive multiple pe termen lung si creaza de asemenea dependenta. Un adolescent care fumeaza de mai mult de 1 an, are o sansa de 80% sa devina dependent
§  aproximativ 75% dintre liceeni au consumat alcool ocazional. Dintre acestia, 28%, relateaza episoade  cu consum exagerat de alcool (mai mult de 5 bauturi tari, intr-un interval de cateva ore). Una din cauzele principale de deces in randul adolescentilor, sunt accidentele auto cauzate de consumul excesiv de alcool. Consumul de alcool scade inhibitiile specifice varstei si predispun adolescentul la o viata sexuala necorespunzatoare (sexul neprotejat) si care cresc riscul contactarii unei boli cu transmitere sexuala (HIV-SIDA, herpes, chlamidya) sau aparitiei unei sarcini nedorite
§  aproximativ 40% dintre adolescenti au incercat cel putin o data marijuana, in timp ce 22% dintre acestia folosesc frecvent acest drog. Marijuana este o optiune des intalnita in randul adolescentilor si poate cauza pierderi de memorie, tulburari cognitive (de invatare) sau de atentie
§  aproximati 9% dintre adolescenti au incercat cocaina, in timp ce 4% folosesc acest drog frecvent (cel putin o data pe luna). Cocaina este un drog care creeaza dependenta. Este foarte periculos, deoarece poate cauza aritmii cardiace (batai cardiace anormale) uneori fatale, infarct miocardic, crize pseudoepileptice sau accidente vasculare cerebrale.

Exista si alte substante toxice care sunt folosite de adolecenti. Precum:
v  substantele toxice cu administrare pe cale inhalatorie (sprayuri, substante pe baza de benzen, uleiuri, vopsele si substante adezive). Aceste tipuri de substante toxice sunt cel mai frecvent folosite de adolescentii tineri, deoarece sunt usor de procurat si sunt de asemenea relativ ieftine.
v  droguri folosite cel mai adesea in cluburi, precum: ecstasy , gammahidroxibutirat , flunitrazepam , numite si drogurile dragostei, deseori folosite de baietii adolescenti pentru coruperea sexuala a fetelor (actul sexual care se consuma dupa intoxicatia cu astfel de substante, este considerat viol). Aceste droguri sunt folosite in special in cluburile de noapte in care se asculta muzica trance, dance sau rave. Cu toate ca numarul adolescentilor care utilizeaza astfel de droguri este mai mic dacat al celor care fumeaza tutun sau marijuana si consuma alcool, aceste droguri sunt mult mai periculoase mai ales daca sunt folosite in diferite combinatii cu alte toxice.
v  substante toxice medicamentoase, precum diazepamul (valium), sunt folosite de asemenea de adolescenti cu difetite ocazii.
Utilizarea drogurilor a devenit tot mai frecventa in ultimii ani in tara noastra. Acest lucru face ca problemele de sanatate, de ordin social si familial legate de acest comportament sa fie si ele des intalnite.

Scris de:Buzdugan Mihaela

    

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu

Parerea ta pentri noi conteazaă!

Un produs Blogger.