This awesome blogger theme comes under a Creative Commons license. They are free of charge to use as a theme for your blog and you can make changes to the templates to suit your needs.
RSS

Discriminarea la angajare pe criteriul vârstei

Discriminarea la angajare pe criteriul vârstei

Discriminarea este de regulă definită drept acel comportament de natură să creeze deosebiri, reastricţii, sau preferinţe întemeiate pe diferite criterii cum ar fi rasa, culoarea, originea naţională sau etnică, limba, sexul (genul), vârsta, orientarea sexuală, opinia politică, sau de altă natură etc.
În documentele interanţionale în domeniul drepturilor omului, discriminarea este definită luând în considerare, în principal, urmatoarele criterii: rasa, sexul (genul), vârsta, handicapul.
Principiul egalităţii de tratament sau al nediscriminarii în materia raporturilor de muncă este o creaţie a Organizaţiei Internationale a Muncii. Consacrând principiul egalităţii de tratament, convenţia nr. 111 a O.I.M. defineşte discriminarea ca fiind:
a) orice deosebire, excludere sau preferinţă fondată pe rasă, culoare, sex,
religie, opinie politică, ascendenţă naţională sau origine socială, care are drept scop să distruga sau sa altereze egalitatea de sanse sau de tratament în materie de angajare sau de profesie ;
b) orice altă deosebire, excludere sau preferinţă care are drept consecinţă să
distrugă sau să altereze egalitatea de şansă sau de tratament în materie de angajare sau profesie, care ar putea fi specificata de membrul interesat dupa consultarea organismelor reprezentative ale celor ce angajeaza si a lucratorilor, daca exista si alte organisme corespunzatoare.
Discriminarea la angajare se referă la acele situaţii în care persoanele primesc tratament diferenţiat, sunt excluse, sau sunt subiect al preferinţelor din partea angajatorilor. Aceste comportamente având la bază criterii, cum ar fi : rasa, naţionalitatea, etnia, genul, religia, categoria socială, orientarea sexuală, vârsta, dizabilitatea, apartenenţa la o categorie deforizată sau la alte criterii care nu fac appel la competenţele persoanelor şi care contravin drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului.
In situaţiile de restrângere a activităţilor economice, în percepţia angajaţilor, cele mai utilizate criterii de discriminare sunt : vârsta, dizabilităţile fizice, etnia şi genul.


Am ales aceasta tema, deoarece noi consideram că tinerii sunt discriminaţi în ceea ce priveşte accesul pe piaţa muncii. Vedem acest lucru o problemă socială cu consecinţe majore, iar efectele nerezolvării ei sunt, după părerea noastă, devastatoare. Ca şi efecte negative secundare ce derivă din problema cu care se confruntă întreaga societate, putem enumera: descurajarea tinerilor în căutarea unui loc de muncă, creşterea ratei şomajului în rândul tinerilor şi creşterea sărăciei. Acestea ar fi doar principalele motive pentru care noi dorim dacă nu să eradicăm problema, măcar să o ameliorăm.
Prin acestă minicercetare ne propunem să aflăm gradul de informare a tinerilor cu privire la instituţiile responsabile cu apărarea drepturilor în caz de discriminare la angajare, a serviciilor oferite de aceste instituţii precum şi care sunt cauzele pentru care angajatorii nu doresc să le acorde o şansă proaspeţilor absolvenţi.
Pentru cercetare am ales, ca şi metodă, ancheta prin tehnica chestionarului, deoarece făcând parte din categoria tehnicilor cantitative ne-a permis să obţinem şi să analizăm un volum mai mare de informaţii.

Ipotezele cercetării:

1.      Tinerii absolvenţi de liceu şi facultate, nu sunt informaţi cu privire la serviciile oferite de Agenţiile Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă.

2.      Cei 20 de tineri cărora le-au fost aplicate chestionarele nu cunosc instituţiile responsabile cu protecţia drepturilor lor, şi nici serviciile oferite de acestea.
Rezultatele cercetării.

1) Intrepretarea chestionarelor Judeţul Bacău.

Din analiza răspunsurilor date de cei chestionaţi au rezultat următoarele:
-100% dintre subiecţi au încercat să se angajeze;
- 50% dintre subiecţi li s-a impus la angajare experienţă, 40% vârsta, 10% studii de specialitate;
- 90% dintre cei chestionaţi au încercat să se angajeze în alt domeniu decat cel de specialitate, în timp ce numai 10% au aplicat pentru un post in domeniul de specialitate.
- 100% dintre chestionaţi au dorit să se angajeze în domeniul privat.
- 60% au apelat pentru angajare la anunţurile din mass media, 40% la cunoştinţe.
-100% au fost întrebaţi la interviu ce vârstă au.
-60% cred că au fost respinşi din cauza vârstei, 40% nu consideră că acesta a fost motivul respingerii.
-60% nu au reacţionat în momentul respingerii de a fi angajat, 40% nu au răspuns la acest item.
-60% au cunoştinţe care s-au aflat la un moment dat într-o astfel de situaţie, 40% nu cunosc astfel de cazuri.
-40%  dintre cei chestionaţi au răspuns că angajatorii nu şi-au motivat refuzul pentru angajare, 40% spun că anagajatorul a motivat respingerea precizând că „este prea tânăr să aibă experienţă”, 20% nu au răspuns la acest item.
-60% au raspuns că persoana care s-a aflat intr-o astfel de situaţie nu a reacţionat, în timp ce 40% nu au răspuns la acest item.
- 100% dintre subiecţi consideră că au aptitudini/calităţi care să compenseze lipsa de experienţă.
-15% dispun de cooperare, 15% de capacitate rapidă de învăţare, 15% de sociabilitate, 15% lucru in echipă, 8% capacitate de adaptare, 8% capacitate de organizare, 8% spirit critic, 8% comunicare, 8% capacitate de decizie.
-80% dintre cei chestionaţi nu ştiu care sunt instituţiile responsabile cu apărarea propriilor drepturi, doar 20% stiu acest lucru
-la întrebarea: „care sunt aceste instituţii?” 60% nu au răspuns, 20% nu ştiu, 20% ITM, CNCD
- în ceeas ce priveşte încrederea în instituţii doar 10% au răspuns că au incredere puţină, in timp ce 90% au evitat răspunsul.
-100% dintre cei chestionaţi nu au depus niciodată plângeri. Prin urmare nu au răspuns la următoarea întrbare.
-60% nu ştiu despre existenţa CNCD, doar 40% cunosc acest fapt
-100% nu cunosc modalităţile de acces la serviciile oferite de CNCD. Prin urmare la următorul item nu s-a răspuns.
-40% nu au răspuns la intrebarea: cum aţi acţiona dacă aţi fi martor la o astfel de întâmplare, 20% ar apela la un AS, 20% la CNCD, 20% nu ar sti cum să procedeze.
- 33% sunt de părere că vârsta este principalul motiv al respingerii la angajare, 33% cred ca principalul motiv sunt lipsa de experienţă, 17% cred ca motivul ăl constituie presupunerea angajatorilor că tinerii sunt incapabili, 17% nu au răspuns.

80% dintre chestionaţi sunt de sex feminin, 20% sex masculin.
60% au vârsta de 21 de ani, 20% de 23 de ani, 20% 25 de ani.
60% sunt absolvenţi de facultate, 40% de liceu
100% sunt de religie creştini-ortodocşi.

Cercetarea a fost realizată pe o populaşie de tineri absolvenţi, 60% de facultate şi 40% de liceu, 80% de sex feminin, 100% ortodocşi cu vârste cuprinse intre 21 si 25 de ani.

Toţi subiectii chestionati au incercat sa se angajeze. In topul preferintelor se situează domeniul privat, in alte deomenii decat cele de specialitate. Cei mai multi dintre ei au fost respinsi de catre angajatori, in opinia lor, datorita varstei si a lipsei de experientă, dar consideră ca detin calitati si aptitudini care sa le compenseze aceste lipsuri. Majoritatea nu cunosc instituţiile responsabile cu respectarea propriilor drepturi şi nici serviciile oferite de acestea.
Pentru angajare majoritatea au apelat la anunturile din mass media, fapt ce dovedeste că nu cunosc activitatea Agentiilor Judetene de Ocupare a Fortei de Munca.
Cei mai mulţi dintre subiecţi consideră că vârsta reprezintă un motiv de discriminare.

2) Interpretarea chestionarelor Județul Botoşani

- 100% dintre tineri au incercat sa se angajeze
- 37 % dintre subiecti au raspuns ca experienta este cea care se impune cel mai des la angajare
- 67% au incercat sa se angajeze in al domeniu decat de domeniul lor de specialitate
- 60% au incercat sa se anagajeze intr-o organizatie publica
- 27 % au apelat, pentru angajare, atat la Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca cat si la prieteni
- 83% au raspuns  DA la intrebarea ,,Ati fost intrebat la vreun interviu de angajare care este varsta dumneavoastra?,,
- 60 % dintre cei neagajati nu au avut nici o reactie dupa interviu
- 60% dintre subiecti au cunostinte care au fost intr-o situatie discriminatorie
- 75% au spus ca angajatorii au motivat neagajarea prin lipsa de experienta a celor intervievati
- 100% au raspuns ca au calitati care pot compensa lipsa de experienta
- 38% au raspuns ca vointa ar fi o calitate pentru a compensa lipas de experinta
- 60% stiu care sunt institutiile responsabile pentru apararea drepturilor lor in cazul in care sunt inacalcate
- 60% cunosc institutia: Consiliul National Pentru Combaterea Discriminarii
- 75% nu au incredere in aceste institutii, doar 25% au
- 100% nu au depus nici o plangere
- 60% cunosc modalitatea prin care pot apela la serviciile pe care le ofera
- 42 % au raspuns ca pot prin plangere
- 29% au raspuns ca in cazul in care ar auzit de  o situatie discriminatorie, fie ar sfatui ca acea persoana sa depuna plangere, fie sa apeleze la institutiile competente
- 34% dintre subiecti au raspuns ca cauza discriminarii tinerii la angajare ar fi lipsa de experinta, 22% necalificarea, varsta si studiile superioare

În ceea ce priveşte interpretarea chestionarelor tinerilor absolventi de liceu si facultate cu privire la existenţa cazurilor de discriminare la angajare, s-a obsevat că majoritatea tinerilor posibili angajaţi se confruntă cu stereotipurile existente pe piaţa muncii.
În cea mai mare măsură cei care întâmpină dificultăţi majore sunt cei care termină liceul şi nu au studii de specialitate ( 37 % ), la angajare impunâdu-se şi experienţa, calificarea sau vârsta. Mulţi dintre aceştia nu au facut nimic în ceea ce priveşte depunerea unei plângeri la instituţiile competente, chiar dacă unii ştiu care sunt modalităţile prin care pot apela la aceste instituţii, dar nu sunt informaţi îndeajuns care sunt cele compentente într-o astfel de situaţie.
Există, în rândul tinerilor,  persoane care au auzit de astfel de situaţii cu care s-au confruntat tinerii la angajare; au încercat să sfătuiască persoana în cauză să apeleze la instituţiile competente pentru depunerea unei plângeri sau să caute un alt loc de muncă.
            Un alt aspect care ar  trebui reţinut este acela că unii tinerii cunosc instituţiile la care pot apela ( 60 % ), dar nu au  încredere în îndeplinirea obligaţiilor faţă de cetăţeni.
            S-a obsevat, pe tot parcursul  aplicării chestionarelor, că, în judeţul Botoşani, tinerii sunt tot mai dezamagiţi şi nesiguri în ceea ce priveşte găsirea unui loc de muncă, dar consideră că au calităţi care să compenseze lipsa de experinţă.


3) Interpretare chestionare Județul Iași


-100% din cei chestionati au declarat ca au incercat sa se angajeze la un moment dat;
-56% dintre acestia au declarat ca la angajare li s-a  impus experienta, 22% varsta si 22% aptitudini deosebite;
-20% dintre cei chestionati au vrut sa se angajeze in domeniul de specialitate, in timp ce 80%declara ca au ales un alt domeniu;
-40% dintre subiecti au raspuns ca au ales pentru angajare o organizatie publica, in timp ce un pricent de 60% au ales una privata ;
-50 % au declarat ca pentru angajare au apelat la prieteni si 50% au apelat la anunturi mass-media ;
-40% au declarat ca nu au fost intrebati la interviul de angajare care este varsta lor, in tip ce un procent de 60% sustine contrariul ;
-20% dintre cei chestionati spuun ca au fost respinsi pe motivul varstei, in timp ce 80 % nu au fost afectati in acest sens ;
-la intrebarea : «cum ati reactionat in aceasta situatie ?» un procent de 80% nu a raspuns, iar restul de 20% au spus ca s-au simtit dezamagiti ;
-80%dintre cei chestionati au un prieten care s-a aflat intr0o asemenea situatie, in timp ce 20% nu cunosc vreo persoana respinsa la angajare datorita varstei ;
-angajatorii au motivat respingerea persoanei prin lipsa sa de experienta intr-un procent de 100%;
-60% dintre aceste persoane s-au simtit dezamagite, in timp ce 60% au continuat sa-si caute un loc de munca;
-80% dintre cei chestionati spun ca au aptitudini vcare sa compenseze lipsa lor de experienta, in tip ce 20 % au raspuns negativ la aceasta intrebare ;
-la intrebarea “care ar fi aceste aptitudini?” s-a inregistrat un procent egal de 43% pentru adaptare si dorinta de a invata lucruri noi, in timp ce 14% nu au raspuns;
-40% stiu care sunt institutiil;e responsabile cu apararea drepturilor lor, in timp ce 60% au raspuns negativ;
-40% au putina increderea in acestea, pe cand 60 % au foarte putina incredere in ele;
-la intrebarea “Care sunt acestea?” 60% nu au raspuns, 20% au numit ITM-ul, iar 20% organizatiile pentru apararea drepturilor omului;
-100% dintre cei chestionati nu au depus niciodata vreo plangere;
-100% nu au raspun la intrebarea “Cat de multumit ati fost de nodul cum a fost rezolvata?”
-80% dintre cei chestionati nu stiu ca s-a infiintat CNCD, in timp ce 20% au cunostinta de acest fapt;
-60% nu cunosc modalitatea prin care pot accesa serviciile oferite de CNCD, 20% au raspun afirmativ, iar 20% nu au raspuns ;
-20% au spus ca sesizarea este modalitatea de acces la serviciile CNCD, in timp ce 80% nu au raspuns;
-daca ar fi martorii unei asemenea situatii un procent egal de 20% s-ar implica, nu s-ar implica, ar fi dezamagiti, iar restul de 40% nu au raspuns ;
-intrebati care ar fi cauzele discriminarii tinerilo la locul de munca, 43% au raspuns lipsa experientei, intr-un procent egal de 14% varsat si lipsa studiilor superioare, iar restul de 29% nu au raspuns.
Chestionarele au fost aplicate unui nr de 5 subiecti, din judetul Iasi, absolventi de liceu, cu varste cuprinse intre 20 si 22 de ani, toti de confesiune ortodoxa.

4) Interpretare chestionar Județul Suceava

Din analiza răspunsurilor celor chestionţi au rezultate următoarele:
-100% dintre subiecţi au încercat să se angajeze
-42% dintre aceştia li s-a impus vârsta, 33% experienţă iar 25% studii de specialitate.
-80% au încercat să se anhajeze în domeniul lor de specialitate iar 20% au încercat şi în alte domenii
-60% dintre cei chestionaţi au încercat să se angajeze într-o organizaţie pulbică iar 40% în una privată
-40% dintre subiecţi au apelat la AJOFM, iar 20% cunoştinţe, 20% prieteni, 20% mass-media
-60% au susţinut faptul că la angajare au fost întrebaţi de vârsta, alţii 40% nu
-cei 60% au afirmat că au fost respinşi pe motivul vârstei alţii 40% au zis că nu
-40% au reacţionat respingerii, 40% nu au făcut nimic, 20% au refuzat să răspundă
-80% dintre subiecţi au afirmat că au prieteni, cunostinţe care s-au aflat în situaţia aceasta iar 20% nu au
-60% dintre cei chestionaţi au spus că angajatorii au afirmat că acestia sunt prea tineri, 20% nu au experienţă iar 20% nu au vrut să motiveze
-60% din ei au fost dezamăgiţi, 20% nu au reacţionat, 20% au încercat să apeleze la autorităţi
-100% consideră că au încercat alte aptitudini care compensează lipsa experienţei
-29% au susţinut că au  inteligenţă, 29% spirit de lucru în echipă, 24% creativitate, 18% sociabili
-80% au afirmat faptul că nu cunosc care sunt instituţiile care le oferă drepturile iar 20% au zis că ştiu
-80% nu au răspuns care sunt, cei 20% au zis că ITM-ul
-80% nu au deloc încredere în autorităţi, alţii 20% puţin
-60% dintre subiecţi au depus plângere, alţii 40% au zis că au depus
-80% dintre cei care au depus au fost deloc nemulţumiţi de felul în care s-a rezolvat, 20% puţin mulţumiţi
-100% nu cunosc faptul că s-a înfiinţat CNCD
-100% nu cunosc modalitatea prin care pot apela la serviciile pe care le oferă CNCD-ul
-40% nu au răspuns care sunt modalităţile, 40% nu cunosc, 20% nu ştiu
-40% au susţinut faptul că nu i-ar interesa dacă ar fi cineva în asemenea situaţie, 20% ar fi indiferenţi, 20% au zis că i-ar trimite la ITM iar alţii 20% nu ştiu
-39% dintre ei au zis faptul că tinerii la angajare sunt discriminaţi din cauza vârstei, 31% din cauza lipsei de experienţă, 15% rasă, 15% lipsa studiilor superioare.

Cercetarea a fost realizată pe o populaţie de tineri absolvenţi, de sex feminin şi masculin, cu vârte cuprinse între 18 şi 26 de ani, de religie ortodoxă.
Toţi cei chestionaţi au încercat să se angajeze în domeniul lor de specialitate, de preferat in instituţiile publice. Majoritatea susţin că au fost respinşi pe criteriul vârstei dar şi a lipsei de experienţă şi că au cunoştinţe care au fost respinse de către angajatori pe criteriul vârstei. Aceştia consideră că au şi alte aptitudini şi calităţi care pot compensa aceste lipsuri. Puţini sunt cei care cunosc care le sunt drepturile, care sunt instituţiile la care pot apela pentru a le apăra aceste drepturi.
Mulţi au apelat la AJOFM însă deşi au fost îndrumaţi la anumite instituţii, angajatorii au refuzat semnarea contractelor cu aceştia  pe motivul vârstei. Tinerii au susţinut că sunt discriminaţi pe criteriul vârtei.
Situația în cele patru județe.

În ceea ce priveşte situaţia în toate cele patru judeţe, toţi tinerii absolvenţi de liceu şi facultate chestionaţi, au incercat să se angajeze, dintre care foarte puţini au apelat la Agenţiile Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă, de altfel un număr mic din cei chestionaţi, cunosc instituţiile responsabile cu apărarea drepturilor lor. Ei au declarat că au fie puţină, fie foarte puţină sau chiar deloc încredere în ele. Un procent foarte mic au depus plângere, dar nu au fost satisfăcuţi de modul în care a fost rezolvată.
Cei mai mulţi dintre cei chestionaţi admit faptul că nu au cunoştinţă de înfiinţarea Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării, şi foarte puţini dintre aceştia cunosc care este modalitatea prin care pot apela la serviciile pe care le oferă.
Majoritatea au fost întrebaţi la un interviu de angajare care este vârsta lor, iar mulţi dintre aceştia au fost respinşi pe acest motiv, alături de lipsa experienţei. Reacţiile respondenţilor, variază de la dezamăgire, până la căutarea unui alt loc de muncă.
Majoritatea tinerilor au declarat că au calităţi şi aptitudini care să le compenseze lipsa experienţei, cum ar fi: capacitate de adaptare rapidă, spiritul de lucru in echipă, sociabilitate etc.
În ceea ce priveşte atitudinea pe care ar avea-o dacă ar afla sau dacă ar fi martor al unei situaţii de discriminare la angajare, cei mai mulţi au evitat răspunsul, un procent mai mic au spus că nu s-ar implica, iar un număr şi mai mic de respondenţi au spus că s-ar implica.
Majoritatea celor chestionaţi sunt de părere că principalele cauze ale discriminării tinerilor la angajare sunt vârsta şi lipsa experienţei.

Soluţii şi propuneri.

1) În uma rezultatelor înregistrate noi propunem desfăşurarea unei campanii de informare şi conştientizare atât a tinerilor, a angajatorilor cât şi a opiniei publice cu privire la drepturile la angajare, precum şi la serviciile oferite de AJOFM.

 Scris de:Tiron Ozana   Sorohan Mariana
               Vieru Georgiana  Leuciuc Alina


0 comentarii:

Trimiteți un comentariu

Parerea ta pentri noi conteazaă!

Un produs Blogger.