This awesome blogger theme comes under a Creative Commons license. They are free of charge to use as a theme for your blog and you can make changes to the templates to suit your needs.
RSS

’’SIDA-CE ŞTIM ŞI CE FACEM CU CEEA CE ŞTIM’’

                         

 ’’SIDA - CE ŞTIM ŞI CE FACEM CU CEEA CE  ŞTIM’’


                    Fundiţa roşie (red ribbon) - simbolul internaţional al solidarităţii cu persoanele infectate cu HIV. Ea a fost purtată pentru prima oară în cadrul decernării premiilor Tony Awards din 1991 de actorul britanic

                         Jeremy Irons.

1. Titlu : ’’SIDA-CE ŞTIM ŞI CE FACEM CU CEEA CE ŞTIM’’


2. Scop : Combaterea discriminării elevilor cu vârste cuprinse între 11-15 ani, infestaţi cu virusul Hiv-Sida.


3. Beneficiarii şi grupul ţintă :

             Populaţia ţintă căruia i se adresează acest proiect sunt elevii Liceului Teoretic „Al.Ioan Cuza” Iaşi. Grupul ţintă, este format din copiii seropozitivi cu vârste cuprinse între 11 şi 15 ani care sunt ţinte ale discriminării.
             Beneficiarii acestui proiect sunt în număr de 25 de elevi cu vârsta cuprinse între 11-15 ani, proveniţi dintr-un mediu social precar cu venituri insuficiente, elevi ai liceului „Al.I.Cuza”, Iaşi.


4. Durata desfăşurării proiectului : aprilie-mai 2011


5. Documentare teoretică

Discriminare
- Deosebire, distingere efectuată între mai multe elemente.
- Politică prin care un stat sau o categorie de cetăţeni ai unui stat sunt lipsiţi de anumite drepturi pe baza unor considerente neîntemeiate
- A lipsi de egalitate în drepturi; a limita în drepturi în comparaţie cu ceilalţi cetăţeni
- A separa, a face deosebire, a distinge
Stigmatizare
- a arunca asupra cuiva sau a ceva dispreţul public, a condamna cu toată severitatea;
Carta ONU semnată în anul 1945 fixează ca obiectiv al Organizaţiei în Art. 1(3) “Promovarea şi încurajarea respectării drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului pentru toţi, fără deosebire de rasă, sex, limbă sau religie”.
            Atât în Carta ONU cât şi în Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, nu este regăsit termenul de « discriminare », accentul fiind pus pe egalitatea în drepturi.

             Discriminarea reprezintă  orice deosebire, excludere, restricţie sau preferinţă, pe bază de rasă, naţionalitate, etnie, limbă, religie, categorie socială, convingeri, gen, orientare sexuală, vârstă, dizabilitate, boală cronică necontagioasă, infectarea HIV ori apartenenţa la o categorie defavorizată care are ca scop sau efect restrângerea ori înlăturarea recunoaşterii, folosinţei sau exercitării, în condiţii de egalitate, a drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale ori a drepturilor recunoscute de lege, în domeniul politic, economic, social şi cultural.
             Deşi am intrat în noul mileniu, oamenii încă se feresc de persoanele seropozitive.
Şi, deşi, există o legislaţie cu privire la drepturile omului, în practică s-a demonstrat că aceste prevederi sunt încă încălcate în privinţa persoanelor care trăiesc cu HIV/SIDA fie din necunoaştere, fie de teamă, fie intenţionat.

 Statistici ingrijorătoare

              În Iaşi, la ora actuală sunt 216 persoane depistate cu virusul HIV,  dintre care 85 sunt copiii cu vârste până la 15 ani, spun reprezentanţii Direcţiei de Sănătate Publică Locală. Un sondaj efectuat printre 1.000 de elevi ieşeni arată că jumătate din cei chestionaţi nu ar fi deranjaţi  dacă  ar învăţa  în aceeaşi  clasă  cu   un elev infectat   cu HIV. În    acelaşi timp, aproximativ 60 % din elevi declară că nu ar accepta ca respectivul să le fie coleg de bancă.


6. Virusul HIV-SIDA :

            Termenul HIV reprezintă o prescurtare a englezescului Human Immunodeficiency Virus, reprezentând virusul care poate duce la apariţia bolii SIDA (prescurtare a termenului franţuzesc Syndrome d`Immunodeficitaire Acquis).
            Virusul imunodeficienţei umane este un agent patogen, care iniţial, atacă celulele din sistemul imunitar multiplicându-se în interiorul acestora şi în final distrugându-le, scăzând astfel apărarea naturală a organismului împotriva infecţiilor şi a bolilor. În esenţa, sistemul imunitar poate fi asemuit cu o armă competentă în combaterea bolilor iar HIV este un oponent pe măsură.
Cum acţionează virusul HIV?

            HIV se ataşează de celulele care au în componentă o proteina numită CD4, care are rolul de a proteja organismul de tot ce înseamnă agenţi patogeni, adică străini de organism. Virusul imunodeficienţei umane nu poate trăi separat, ci se instalează în limfocite, care reprezintă o anumită categorie de celule albe cu rol în protejarea corpului. Fiind instalat în acestea, HIV le distruge treptat şi de aici apare slăbiciunea sistemului imunitar.

Cum se transmite?

            În momentul în care o persoană e infectata cu HIV, acest virus poate fi găsit în spermă, sânge, secreţii vaginale sau lapte de mamă. Virusul se transmite de la o persoană la alta în principal prin contact sexual (fie vaginal sau anal). De asemenea, e posibil într-o mai mică măsură ca mamele infectate cu HIV să transmită bebeluşilor virusul în momentul alăptării.
            Virusul HIV este foarte fragil şi nu rezistă mult în contact cu aerul. De aceea, HIV nu se transmite prin salivă, transpiraţie, lacrimi, fecale sau urină. Astfel, măsurile de igienă obişnuite în casă şi în spitale reuşesc să ţină la distanţă virusul HIV.


7. Prejudecăţi HIV-SIDA :

            Stigmatizarea şi discriminarea sunt probleme cu care persoanele infectate cu HIV / afectate de SIDA se confruntă în mod real. Ele reprezintă o bariera pentru persoanele seropozitive, din cauza căreia nu pot avea acces la servicii fie din cauză că sunt refuzate, fie din cauză că se tem să ceară aceste servicii pentru că se aşteaptă să fie respinse.
            Oamenii înlatură persoanele din viaţa lor şi nu virusul.
            În momentul în care se aflã cã sunt infectati lumea îi priveşte prin prisma infecţiei astfel pierd acea calitate de om care ar trebui să primeze.
            Principalele probleme de care se lovesc persoanele care trăiesc cu HIV /SIDA:
- Prejudecăţi, lipsa de informare în legãturã cu HIV / SIDA, necunoaşterea  legilor de către funcţionarii  publici, marginalizare, discriminare;
- Există cazuri în care adulţii şi-au pierdut locul de muncă după ce s-a aflat că sunt infectaţi cu HIV, sau că au copii infectaţi cu HIV.
            Dezvăluirea  diagnosticului, mai ales în cazul părintilor care nu ştiu cum să-şi anunţe copiii că sunt infectaţi cu HIV-SIDA.

8. Situaţia copiilor seropozitivi în sistemul educaţional:

            Încălarea dreptului de confidenţialitate îi determină pe părinţi să ascundă cadrelor didactice diagnosticul copiilor infectaţi cu HIV. De cele mai multe ori, temerile lor sunt bine întemeiate.
            Victimele acestei boli incurabile se confruntă zilnic nu numai cu suferinţa ci şi cu intoleranţa şi lipsa de informare şi educare a semenilor care generează manifestări, uneori primitive, de discriminare. De cele mai multe ori aceste discriminări împiedică persoanele infectate cu HIV-SIDA să trăiască o viaţa normală în societate, uneori chiar ascunzându-şi diagnosticul şi chiar evită să-şi afle diagnosticul. Discriminarea şi stigmatizarea persoanelor infectate cu HIV s-au dovedit a fi cele mai dificile obstacole întâmpinate de programele de prevenire a infecţiilor HIV.
            Stigmatizarea şi discriminarea sunt probleme cu care persoanele infectate cu HIV / afectate de SIDA se confruntă în mod real. Ele reprezintă o barieră pentru persoanele seropozitive, din cauza căreia nu pot avea acces la servicii fie din cauza că sunt refuzate, fie din cauză că se tem să ceară aceste servicii pentru că se aşteaptă să fie respinse.
Discriminarea poate duce la excluderea din şcoală a copiilor, la crearea unor clase speciale pentru copiii infectaţi cu HIV.

9. Obiective

O1. Informarea colectivului şcolar al liceului ”AL.I.Cuza’’ Iaşi cu privire la modalităţile de transmitere a virusului HIV-SIDA
O2. Sensibilizarea profesorilor şi a elevilor din liceul ‘’AL.I.Cuza’’Iaşi cu privire la consecinţele discriminării elevilor seropozitivi din clasele V-VIII.
 O3. Formarea unui grup de  5 consilieri (cadre didactice ale liceului’’AL.I.Cuza’’Iaşi ) pe o perioada de 2 luni pentru consilierea grupului ţintă.


10. Activităţi

O1. Informarea colectivului şcolar al liceului ”AL.I.Cuza’’ Iaşi cu privire la modalităţile de transmitere a virusului HIV-SIDA
A1.1. Recrutarea unui număr de 10 voluntari studenţi la Universitatea ‘’AL.I.Cuza’’ Iaşi, Facultatea de Psihologie şi Filosofie, pentru desfăşurarea unor activităţi în vederea îndeplinirii obiectivului.
A.1.2. Întocmirea unor pliante de către acelaşi grup de voluntari având ca scop principal promovarea obiectivului propus.
A.1.3. Organizarea de şedinţe cu persoanele implicate în mod indirect (părinţii celor 25 elevi purtători ai virusului HIV-SIDA, precum şi a celorlalţi elevi şi a cadrelor didactice) privind cauzele şi efectele pe care le are această formă de discriminare .
A.1.4. Realizarea unor interviuri cu privire la discriminarea copiilor seropozitivi în cadrul colectivului şcolar al liceului’’AL.I.Cuza’’Iaşi.
A1.5. Informaţii juridice pentru combaterea discriminării şi aspecte psiho-sociale ale infecţiei cu HIV.

O2. Sensibilizarea profesorilor şi a elevilor din liceul ‘’AL.I.Cuza’’Iaşi cu privire la consecinţele discriminării elevilor seropozitivi din clasele V-VIII.
A.2.1. Distribuirea de pliante şi afişe în cadrul liceului ‘’AL.I.Cuza’’Iaşi.
A.2.2. Prezentarea unor cazuri reale cu ajutorul personalului medical al spitalului de copii ‘’Sf.Maria’’, Iaşi
A.2.3. Organizarea unor activităţi extraşcolare pentru toţi elevii liceului în vederea creşterii gradului de socializare .
A2.4. Creşterea gradului de implicare al elevilor seropozitivi din liceul « Al. I.Cuza », Iaşi în lupta împotriva stigmatizării şi discriminării persoanelor seropozitive prin informarea colectivului liceului despre ceea ce înseamnă să trăieşti cu HIV/SIDA.
A2.5. Realizarea unei reviste ce îşi propune să contribuie la educarea comunităţii în direcţia unei mai bune înţelegeri a nevoilor şi problemelor persoanelor seropozitive, conducând astfel la o scădere a discriminării şi stigmatizării pe acest criteriu.

O3. Formarea unui grup de  5 consilieri (cadre didactice ale liceului ’’AL.I.Cuza’’ Iaşi ) pe o perioadă de 2 luni pentru consilierea grupului ţintă.
A3.1. Selectarea membrilor grupului din cadrul colectivului profesoral al liceului « Al. I. Cuza », Iaşi, care se vor ocupa de consilierea grupului ţintă cu ajutorul psihologului liceului.
A.3.2. Stabilirea subiectelor de discuţie în cadrul şedintelor de consiliere.
A3.3. Consilierea celor 25 elevi seropozitivi din clasele V-VIII, ai liceului “Al.I.Cuza”, Iaşi, având ca scop redarea /întărirea încrederii în forţele proprii.
A.3.4. Dezvoltarea şi consolidarea identităţii personale şi de grup a elevilor afectaţi de HIV/SIDA.
A.3.5. Un grup de suport format din 5 voluntari la care participă cei 25 elevi seropozitivi, întalniri ce au loc la interval de o săptămână şi care sunt moderate de psihologul  liceulului.
A.3.6. Antrenarea tinerilor în activităţi care sa le dezvolte potenţialul de comunicare, relaţionare, socializare.


11. Argumentarea necesităţii proiectului propus

            „Stigmatizarea, tăcerea, discriminarea şi negarea, ca şi lipsa confidenţialităţii
limitează eforturile pentru prevenire, îngrijire şi tratament şi
măresc impactul epidemiei asupra indivizilor, comunităţilor şi naţiunilor.”
(din Declaraţia de angajament a Naţiunilor Unite cu privire la HIV-SIDA)

            Importanţa respectării drepturilor omului, pentru toate persoanele, inclusiv pentru persoanele care trăiesc cu HIV, sau sunt vulnerabile faţă de infectarea cu HIV este menţionată în legi, a fost demonstrată în numeroase studii internaţionale şi este semnalată la întâlnirile de lucru pe tema infecţiei cu HIV, atât în România, cât şi internaţional. Numeroase dovezi evidenţiază că persoanele seropozitive se confruntă cu discriminare şi stigmatizare.
            Astfel existenţa atitudinilor sau chiar a politicilor discriminatorii din România este dovedită de :
- accesul redus la servicii sociale ;
- absenţa datelor privind integrarea persoanelor infectate cu HIV în muncă sau în învăţământ ;
- numărul redus de persoane infectate cu HIV care au medic de familie;
- persoanele care trăiesc cu HIV trebuie sa facă faţă multor provocări. A trăi cu un sistem imunitar slăbit poate fi greu atât pentru organism, cât şi pentru psihic. Reacţiile la aflarea diagnosticului şi în diversele momente dificile de pe parcursul bolii diferă de la persoană la persoană. Se întâlnesc frecvent sentimente de neputinţă, furie, tristeţe, descurajare, disperare, singurătate, dar uneori şi bucurie – atunci când se trece cu bine peste un obstacol sau atunci când poti ajuta o alta persoană.
pentru persoanele infectate cu HIV şi pentru apropiaţii lor (familii, aparţinători, persoane care le îngrijesc) poate fi foarte dificil să lupte şi cu boala, şi cu reacţia societăţii.


 12. Ipoteze

            Ipotezele în cadrul realizării acestui proiect privind discriminarea persoanelor infectate cu virusul HIV-SIDA, elevi ai liceului “Al. I. Cuza”, Iaşi, sunt:
- elevii seropozitivi sunt trataţi în mod diferit faţă de colegii lor care nu sunt purtători ai virusului HIV-SIDA ;
- elevii seropozitivi sunt marginalizaţi; această situaţie tinde spre o socializare scăzută ;
- accesul redus la serviciile medicale din cadrul unitţii şcolare ;
- ascunderea bolii pentru a se evita marginalizarea de către cei din jur ;
- lipsa de sprijin şi înţelegere din partea colectivului şcolar (atât cadrele didactice cât şi elevii liceului).

13. Impactul estimat asupra grupului ţintă

            Proiectul « SIDA – CE ŞTIM ŞI CE FACEM CU CEEA CE ŞTIM » îşi propune identificarea unui număr de 25 elevi seropozitivi ai liceului « Al. I. Cuza » Iaşi, elevi cu vârsta cuprinsă între 11 şi 15 ani în ciclul gimnazial de învăţământ, predispuşi discriminarii atât din partea colegilor cât şi a profesorilor. Cu ajutorul activităţilor  implementate în acest proiect se doreşte o scădere considerabilă a nivelului de prejudecată . Astfel în acest sens se promovează egalitatea în drepturi .

14. Documentarea practicã

            Documentarea practicã a acestui proiect  « SIDA – CE ŞTIM ŞI CE FACEM CU CEEA CE ŞTIM » a fost posibilă prin aplicarea unor chestionare anonime  celor 25 elevi seropozitivi, cu vârsta cuprinsă între 11-15 ani, ai liceului „Al.I.Cuza” Iaşi.

Din cauza diagnosticului de infectie cu HIV, v-ati confruntat cu vreuna din urmatoarele situatii?


Nr.crt.
Situatia de discriminare
Nr. de elevi
Valoare procentuala
1.
Vi s-a refuzat inscrierea in scoala obisnuita.
2
8 %
2.
Vi s-a cerut retragerea din scoala.
1
4 %
3.
V-a fost refuzata internarea in spital.
2
8 %
4.
V-a fost refuzata efectuarea unor interventii medicale(altele decat cele posibile in sectiile specializate in tratament pentru HIV).
7
28 %
5.
In unitatile medicale, ati fost tratat diferit de alte persoane care aveau acceeasi problema de sanatate.
3
12 %
6.
V-au cerut rude, prieteni sau vecini sa nu ii mai vizitati.
4
16 %
7.
Vi s-au adresat, in comunitatea in care traiti, bancuri rautacioase, porecle jignitoare, amenintari
6
24 %
            Unele persoane au ales o singura varianta, altele chiar 5, ceea ce demonstreaza ca elevii infectati cu HIV se confrunta cu situatii multiple de discriminare. Dintre elevii care au afirmat ca nu stiu daca au fost discriminate, un numar considerabil s-a regasit in situatiile propuse de chestionar.


15. Instrumente

            Instrumentele utilizate pentru atingerea obiectivelor acestui proiect sunt : documentarea livrească, chestionarul anonim.


16. Concluzii

            HIV- SIDA, nu este o problema doar a celui afectat, ci şi a noastră, a tuturor celorlalţi.
            Discriminarea împiedică persoanele infectate HIV/SIDA să trăiască o viaţă normală în societate, le obligă să îşi ascundă diagnosticul şi chiar să evite să îşi afle diagnosticul.     Totodată, stigmatul HIV/SIDA perpetuează o teamă nejustificată faţă de acest subiect, faţă de informare sau faţă de testare, iar discriminarea poate determina sau forţa persoanele seropozitive să adopte comportamente riscante. În egală masură discriminarea şi stigmatizarea persoanelor infectate cu HIV se dovedesc a fi poate cele mai dificile obstacole întâmpinate de programele de prevenire a infecţiei HIV.

            Aceasta cercetare arata ca 54% dintre elevii infectati cu HIV/SIDA chestionate considera ca au fost discriminati. Se remarca insa faptul ca 84% dintre elevii chestionati noteaza ca nu au depus plangere atunci cand au fost discriminati, ceea ce indica faptul ca ei considera ca este normal sa fie tratati diferiti fata de alte persoane care nu sunt infectate cu Hiv.
            40% dintre elevi care considera ca au fost discriminate, afirma ca discriminarea a avut loc intro unitate sanitara(stomatologie, medic familie).
            56% dintre elevi declara ca nu isi cunosc drepturile si 44% nu stiu unde si cui sa se adreseze in cazul in care au fost discriminati.
            Să nu îi izolăm, să nu îi abandonăm! Cu toţii ne temem de ceea ce nu cunoaştem iar imaginaţia sporeşte temerile.


17. Recomandari

            Recomandarile participantilor la cercetare includ, pentru intensificarea demersurilor de combatere a discriminarii, informarea si educarea persoanelor  cu privire la infectia cu HIV, inasprirea sanctiunilor pentru discriminare si implicarea persoanelor infectate cu HIV in activitati de combatere a discriminarii.
            Intrucat un numar semnificativ de subiecti afirma ca se considera discriminati, dar nu au luat nici o masura pentru schimbarea situatiei, se dovedeste importanta si informarea persoanelor infectate cu HIV cu privire la drepturile omului si la procedurile de obtinere pe cale juridica a respectarii acestor drepturi.


18. Buget


Transport
Chestionare
Pliante
Total
50 lei
5 lei
20 lei
75 lei19. Resurse Umane

-         5 consilieri
-         10 voluntari BIBLIOGRAFIE :

1. Dicţionar Explicativ al Limbii Române
2. Marshall, Gordon, Dicţionar de Sociologie, Oxford, Ed. UniversEnciclopedic, Bucureşti, 2003, pp.180-181
3. Michael, Banton, Discriminarea, Ed. DU Style, Bucureşti, 1998.
4. Uniunea Naţională a Organizaţiilor Persoanelor Afectate de HIV-SIDA Anexa 1

                                                                                       Numar chestionar:


Chestionar privind discriminarea
faţă de persoanele afectate de HIV

Ma numesc ………………..................., studenta la Facultatea de Filosofie si Stiinte Social-Politice, elaborez o cercetare cu numele ’’SIDA - CE ŞTIM ŞI CE FACEM CU CEEA CE  ŞTIM’’. Sunteti amabila sa imi raspundeti la cateva intrebari  privind copiii infectati cu HIV/SIDA? Mentionez faptul ca raspunsurile dumneavoastra sunt confidentiale si vor fi folosite doar la realizarea acestui studiu.


Vă rugăm să răspundeţi sincer la întrebările următoare :
Sex:   M      F
Vârstă: _______________
Judeţ: __________

1. Consideraţi că aţi fost sau sunteţi discriminat (tratat diferit) din cauza
diagnosticului de infecţie cu HIV?
a. Da        
b. Nu        
c. Nu ştiu

2. Dacă da, aţi depus plângere?
a. Da       
b. Nu       

3. Cunoaşteţi alte persoane infectate cu HIV care consideră că au fost discriminate?
a. Da       
b. Nu        
c. Nu ştiu

4. Cum considerati ca este numarul persoanelor infectate cu virusul HIV/SIDA din Romania?
a. Foarte ridicat
b. Ridicat
c. Mediu
d. Scazut
e. Inexistent

5. Credeti ca ar scadea numarul acestora daca autoritatile si comunitatea locala s-ar implica mai mult?
a. Da
b. Nu
c.   Nu stiu
d.   Poate
e.   Alte variante(specificati care)


6. De unde şi la ce vârstă aţi contactat virusul HIV?


7. Care au fost primele reacţii la aflarea veştii că sunteţi infectat cu virusul HIV?


8. În afară de cadrele medicale cu care aţi interacţionat cine mai ştie de situaţia dumneavoastră? Motivaţi de ce acele persoane (dacă este cazul).


9. În ce măsură v-a afectat viaţa faptul că sunteţi infectat/ă?
a. Foarte mult
b. Mult
c. Putin
d. Deloc


10. Consideraţi că vi s-a încălcat vreodată dreptul la viaţă privată
(confidenţialitatea/secretul asupra diagnosticului)?
a. Da        
b. Nu        
c. Nu ştiu
d. Dacă da, de către cine?
__________________________________________________


11. Aţi renunţat la anumite lucruri sau obiceiuri?


12. Consideraţi că vă cunoaşteţi drepturile privind accesul egal la servicii sociale şi
medicale, la muncă, educaţie, viaţă privată?
a. Da        
b. Nu        
c. Nu ştiu

13. Din cauza diagnosticului de infecţie cu HIV, v-aţi confruntat cu vreuna din
următoarele situaţii ?
   Vi s-a refuzat înscrierea în şcoala obişnuită.
   Vi s-a cerut retragerea din şcoală.
   V-a fost refuzată internarea în spital.
   V-a fost refuzată efectuarea unor intervenţii medicale (altele decât cele posibile în
secţiile specializate în tratament pentru HIV).
   În unităţile medicale, aţi fost tratat diferit de alte persoane care aveau aceeaşi
problemă de sănătate.
Dacă da,
detaliaţi__________________________________________________________
________________________________________________________________
  
   V-au cerut rude, prieteni sau vecini să nu îi mai vizitaţi.
   Vi s-au adresat, în comunitatea în care trăiţi, bancuri răutăcioase, porecle
jignitoare, ameninţări.

14. Ştiţi unde vă puteţi adresa, dacă doriţi să faceţi o plângere/sesizare privind
discriminarea?
a. Da       
b. Nu         
c. Nu ştiu

15. Aţi fost tratat diferit faţă de alte persoane care nu sunt infectate cu HIV la:
 a. Medicul de familie
 b. Stomatologie
 c. Şcoală
 d. Acasă


16. Aţi dori să vă implicaţi în activităţi de combatere a discriminării faţă de
persoanele infectate cu HIV?
a. Da        
b. Nu        
c. Nu ştiu


 Studente:Turenea Diana  Robu Alina 
                Baciu Adriana Mardari Gabriela

1 comentarii:

Anonim spunea...

Привет моей жене. Алле.люблю . И борисовым.

Trimiteți un comentariu

Parerea ta pentri noi conteazaă!

Un produs Blogger.